Shibashisystemet

Hvad er Shibashi systemet? Og hvad er særligt ved det?

Shibashi systemet har fokus på de fire parametre. De fire parametre er åndedræt, bevægelse, visualisering/stille sind samt energi. De fire parametre er en del af bevidstheden i al den bedste Qigong.

Shibashi systemet adskiller sig positivt ved også at baseres på det makrokosmiske energikredsløb, som handler om udvekslingen mellem Yin og Yang mellem Himmel og Jord i mennesket. Denne konstante vekslen er det, der forsyner mennesket med energi både fysisk, mentalt, følelsesmæssigt samt spirituelt.

Himlen er i forståelsen Universet, som repræsenterer Yang kvaliteten og Jorden repræsenterer Yin kvaliteten.

Shibashi systemet udviklet af professor Lin Housheng

Shibashi systemet er udviklet af Professor Lin Housheng, som har forsket i energi og studeret ved en Shaolin munk. Han har desuden en universitetsgrad i WuShu, som er kampsport. Efter mange års intensivt studie og arbejde med energibevægelser udviklede professor Lin Housheng i 1970’erne Shibashi systemet, som med sine enkle bevægelser i set 1 fokuserer på at grounde og balancere energien, så vi først og fremmest heler kroppen og forbedrer kvaliteten af vores energi.

Professor Lin lagde vægt på i udviklingen af bevægelserne, at der er den allermest hensigtsmæssige bevægelse af kroppen. Det betyder, at man lærer at bevæge sig, så kroppens spændinger slipper og der bliver fleksibilitet i kroppens mange led, ganske som den er konstrueret til at have.

Shibashi set 1 blev udviklet på opfordring fra det officielle Kina og offentliggjort i 1979 og professor Lin har underviste mennesker verden over og lært den fra sig. Desværre har mange justeret i de oprindelige øvelser uden at kende til og forstå de detaljer, som ligger i den originale og oprindelige serie. Da professor Lin ikke taler eller skriver engelsk findes der på nuværende tidspunkt ikke materiale om serien på skrift.

 

 

 

Fabrice taler om Shibashi systemet

Vibeke forklarer om de fire parametre. 

Fabrice Piché og Vibeke Fraling udfører Shibashi set 1 #1-7 ved Storebælt i Nyborg i 2018.

Shibashisystemet består af forskellige former

Overblik over Shibashisystemet og de 8 set

  • Set 1 har 18 bevægelser.
  • Set 2 har 18 bevægelser, som er anderledes end set 1.
  • Set 3 har 18 bevægelser, som er anderledes end set 1-2.
  • Set 4 er faktisk ikke et set. Det er 18 mini set med hver tre bevægelser. En bevægelse fra hver af de tre første set. Dertil er ekstra meditationer og øvelser. Hvert miniset er fokuseret omkring et specifikt helbredsproblem. Det er fx højt blodtryk, diabetes, lungeproblemer, leverproblemer og leverbetændelse, fordøjelses- og maveproblemer osv.
  • Set 5 har 18 nye bevægelser.
  • Set 6 har 18 nye bevægelser.
  • Set 7 har 18 nye bevægelser.

Set 8 kaldes “Jing Hua Ban” og oftest referes det som “Elitesettet”. Det forklares dog bedre med “Quintessential set”, som kan oversættes til “det set som er indbegrebet af Shibashi”.

Set 8 er 18 par af bevægelser dvs. i alt 36 bevægelser, som er valgt fra de foregående set. Kun een bevægelser er unik for dette set. For eksempel er er den første bevægelse i denne form en en kombination af den første bevægelse i set 2 (gentaget to gange) efterfulgt af den anden bevægelse i set 3 (gentaget to gange) og derpå gentages denne sekvens.

Der er således 6 individuelle set på hver 18 bevægelser. Det vil sige 108 bevægelser i alt. Dertil de to set, som er kombinationsset. Det ene set er til terapeutisk anvendelse, altså i behandlingsøjemed og det sidste er det avancerede set (set 8).

Du kan lære Shibashi set 1 på to måder

Shibashi set 1 på Qigong Practitioner som 10 ugers online forløb

Qigong Academy ved Vibeke Fraling har et 10 ugers Qigong Practitioner online forløb, hvor Shibashi set 1 er omdrejningspunkt. Det kan du læse om her. 

Shibashi set 1 på Qigong Practitioner som kombineret 10 ugers online forløb samt to dages live kursus

Qigong Academy ved Vibeke Fraling har et 10 ugers Qigong Practitioner online forløb, hvor Shibashi set 1 er omdrejningspunkt. Det kan du læse om her.