Shibashi set 1 seminar Danmark november 2018

Vi skriver Verdenshistorie indenfor Qigong! Intet mindre!

For første gang nogensinde kommer Shibashi officielt til Europa og herunder Danmark! Jeg er den første i Danmark, der er uddannet i det oprindelige og originale Shibashi. Jeg er uddannet personligt af Fabrice Piché som efterår 2018 afholder seminar i Frankrig og i Danmark.

Fabrice Piché kommer til Nyborg i Danmark og afholder et weekend Seminar med fokus på Shibashisystemets set 1 – Taiji Qigong Shibashi set 1.

Shibashisystemet er udviklet og grundlagt af professor Lin Housheng. Fabrice Piché er repræsentant for Professor Lin og Taiji Qigong Shibashisystemet.

Shibashi Seminar lørdag d.10 og søndag d.11/11-2018 kl. 9.30-18.00. Normal pris 4.497,00 kr

Reserver din plads på Shibashi set 1 seminar – og køb adgang til dansk materiale

Hvad indeholder Shibashi Seminaret?

Seminaret strækker sig over lørdag 10/11 og søndag 11/11 kl. 9.30-18.00 med mindst en times frokost. Den foregår på engelsk men med mulighed for oversættelse ved Vibeke Fraling.

Basis Qigong, Shibashi, Shaolin Posture

Fabrice Piché vil undervise i det grundlæggende i Qigong, da et solidt fundament for udførelsen af Qigong sikrer et optimalt udbytte. Desuden lærer du de 18 Shibashi set 1 øvelser. Vi vil også arbejde med en Stance, som er en stillestående stilling. Vi skal stå i Shaolin Posture, som er en stance, der hjælper dig med at opdage spændinger i kroppen og dermed muliggøre afspænding. Den vil hjælpe dig med at udvikle en sund og stærk kropsholdning, der fremmer flow af Qi.

Fabrice – en eminent underviser

Fabrice Piché har en enorm viden om anatomien og fysiologien, samt kraniosakralrytmen i forbindelse med hver eneste øvelse i Shibashi systemet og det er endnu et aspekt, han vil inddrage i undervisningen.

Fabrice er som underviser eminent til at formidle, hvordan du skal udføre øvelsen gennem sit fantastiske billedsprog og paralleller til dagligdags referencer.

I videoen herunder kan du høre, hvad Fabrice vægter som underviser.

Shibashi set 1 seminar in Denmark november 2018

We are writing history – Qigong History! Nothing less!

For the first time ever Shibashi is officially represented in Europe and in fact in Denmark! I am the first in Denmark, who has been educated in the original Shibashi. I’ve studied with Fabrice Piché, and he has a seminar in France and in Denmark this fall 2018.

Fabrice Piché will be teaching a weekend Seminar on Shibashi set 1 – Taiji Qigong Shibashi set 1 in Nyborg, Denmark november 2018.

The Shibashisystem has been developed by professor Lin Housheng. Fabrice Piché is the representative of professor Lin and the entire Shibashisystem.

Shibashi Seminar saturday 10th and sunday 11th of november 2018 at 9.30 am to 6 pm. Normal Price 4.497,00 DKK

Get your spot here – afterwards you can buy material too, in danish.

Shibashi Seminar content

The seminar is on saturday the 10th and sunday the 11th of november from 9.30 am to 6 pm with an hour for lunch each day. The main language will be english, Vibeke Fraling will translate a little bit into Danish.

Qigong basics, Shibashi, Shaolin Posture

Fabrice Piché will teach the basics of Qigong. A solid foundation is necessary to assure your optimal achievements. Then you will learn Shibashi set 1, which is 18 movements. We also will learn a stance called Shaolin Posture. This stance will help you discover tension in your body in order to release them. Shaolin Posture will help you develop a healthy and strong body posture, which promotes the flow of Qi.

Fabrice – an outstanding teacher

Fabrice Piché has an enormous knowledge on anatomi and physiology. Added to that he knows a great deal on the craniosacralrythm and its connectedness to every movement in Shibashi. This is yet another aspect he will look into during the seminar. 

Fabrice is a teacher who creates insights and deep understanding through his guidance of the movements. With his words he paints a picture that says more than a thousand words, and his ability to use both imagery and parallels to our daily life makes his teaching both vivid and comprehensible.

In this video you can hear, what Fabrice thinks is most important as a teacher.

Hvad får du ud af at deltage?

Det er en unik mulighed for at lære den oprindelige og originale serie. Du lærer Shibashi direkte fra kilden og det helt ned i detaljer, du ikke troede muligt, så er det bare med at være med til denne historiske begivenhed!

Du lærer alt det fundamentale om og i Qigong fra en mester på et niveau, som kun få når til. 

Du får en weekend med Qigong og undervisning af en af verdens dygtigste læremestre i Qigong og den ene af kun to repræsentanter, som professor Lin Housheng personligt underviser og samarbejder med i Shibashisystemets udbredelse til hele verden.

Du lærer Shibashi set 1 som er den Qigong, der gjorde mig rask efter stresskollaps og fibromyalgi. Disse 18 vidunderlige øvelser er enkle at lære og udføre med en detaljerigdom, som de færreste får øje på. Men denne detaljerigdom er netop den, som giver en uendelig mulighed for heling og afbalancering af krop og sind.

Hvad er inkluderet?

De to undervisningsdage ved Fabrice Piché.

Frugt, chokolade, te/kaffe begge dage.

Materiale på dansk

Mulighed for at købe dansk e-bogs materiale (134 A4 sider) og adgang til videoer (51 videoer). Materialet er fra Qigong Practitioner Online forløbet, som er et ti ugers forløb, hvor jeg lærer dig Shibashi set 1. Det kommer som et muligt tilkøb, når du er ved at købe din plads. Vælger du at købe materialet sammen med dette Seminar anerkendes det som gennemførelse af Vibeke Fraling Qigong Academy Level 1 af Certificeret Qigong Instruktøruddannelsen. Det ti ugers Qigong Practitioner Online Forløb koster normalt 4.497 kr. Du får det for 499,- kr.

Reserver din plads med det samme – og køb dansk materiale også

What’s in it for you?

This is a unique opportunity to learn the original Shibashi set 1. You will learn Shibashi straight from the source and in details you would never have imagined. So sign up for this historical event!

You will learn the foundation of Qigong from a master at a level only a few reach.

You will have a weekend with Qigong and the teaching of one of the worlds greatest Qigong teachers. This is one of the two representatives which professor Lin teaches and works with on the spreading of the original Shibashi to the entire world.

You will learn Shibashi set 1, which is the system, that made me fully recover from stress collapse and Fibromyalgia. These wonderful 18 movements are simple to learn and do. And they contain such richness in details only a few learn and master. This richness in details is exactly what gives you an enormous healing and balance to body and mind.

What’s included?

A two day seminar with Fabrice Piché.

Fruit, chocolate, tea/coffee both days.

Danish E-book and videos

You can buy a danish E-book of 134 pages and acces to 52 videos on basic Qigong and Shibashi set 1. This material is part of a ten week online course Qigong Practitioner Online forløbet, where I teach Shibashi set 1. It is a possible extra buy, when you buy your spot on the seminar. If you choose to buy this material it is in danish. It also is recognized as participation of Vibeke Fraling Qigong Academy Level 1 af Certificeret Qigong Instructoreducation. The ten week Qigong Practitioner Online Forløb usually cost 4.497 kr. You will get it for  499,- kr.

Get your spot here – and your material

Hvor foregår Shibashi Seminar?

Vi skal være i Multisalen på Nyborg Friskole, hvor vi også har adgang til skolekøkkenet med køleskab til madpakker og mulighed for at koge vand til te og kaffe til pauserne.

Der er omklædningsrum med bad både til kvinder og mænd.

Du kan se både Nyborg Friskole og Parkeringspladserne på kortet ovenfor. Nyborg Friskole, Tværvej 9, 5800 Nyborg.

Parkering nær Nyborg Friskole

Skolen har kun en håndfuld parkeringspladser, da den ligger i et beboelseskvarter. Det er ikke tilladt at holde på vejene af hensyn til beboerne. 

Det er muligt at parkere ved havnen, marinaen og Kvickly. De to ved Nyborg havn har fået en markerering midt imellem. De tre P markeringer er de fire nævnte parkeringspladser. Herunder er deres adresser til GPS.

Nyborg havn, Vesterhavnen , 5800 Nyborg.

Nyborg havn, modsat Netto, Strandvejen 8, 5800 Nyborg.

Nyborg Marina, Havnepromenaden, 5800 Nyborg.

Kvickly, Dronningensvej 1, 5800 Nyborg.

Overnatning

I Nyborg er der flere typer af overnatningsmuligheder. Her har jeg medtaget både hoteller, B&B og hytter på campingpladsen. De nedenfor nævnte er alle markeret på kortet ovenfor.

Hotel Villa Gulle i centrum 

Hotel Sinatur Storebælt 

Hotel Nyborg Strand

Hotel Hesselet

Nyborg Bed & Breakfast 

Bed & Breakfast Nyborg 

Hytteudlejning (Cabins) Nyborg Strandcamping 

Transport til Nyborg

Togrejser med DSB

Hvordan du kommer rundt i Nyborg

Nyborg er velegnet gå, cykel og bil by.

De store hoteller har cykler man kan låne eller leje.

Den lokale Nyborg taxa kan kontaktes på tlf. 7010 3320

Where is the Shibashi Seminar taking place?

We will be doing Qigong in the Gym hall of Nyborg Friskole. We will also have access to the school kitchen, where we have room for our lunch and we can cook water for tea and coffee.

The Gym hall has separate changing rooms with shower for men and women.

You can see Nyborg Friskole and the Parking lots on the map. Nyborg Friskole, Tværvej 9, 5800 Nyborg

Parking near Nyborg Friskole

The school has only a few parking spots as it is placed in a residential area. We are not allowed to occupy the street so we have to use the parking lots on the map, they are free.

The adresses are here for your GPS.

You can park near the pier, the Marina and Kvickly.

Nyborg Pier, Vesterhavnen , 5800 Nyborg.

Nyborg Pier, Opposite Nette supermarket, Strandvejen 8, 5800 Nyborg.

Nyborg Marina, Havnepromenaden, 5800 Nyborg.

Kvickly, Dronningensvej 1, 5800 Nyborg.

Accomodation

In Nyborg we have different types of accomodations. Below I have linked to both hotels, B&B and cabins at the campingsite. They are all on the map above.

Hotel Villa Gulle i centrum 

Hotel Sinatur Storebælt 

Hotel Nyborg Strand

Hotel Hesselet

Nyborg Bed & Breakfast 

Bed & Breakfast Nyborg 

Hytteudlejning (Cabins) Nyborg Strandcamping 

Transportation to Nyborg

Trains in Denmark 

How to get around in Nyborg

The easiest way to get around Nyborg is by foot, bicycle or car. The big hotels have bicycles for their guests.

A local cab/taxa can be reached by this telephone number +45 7010 3320, Nyborg Taxa.